60mln
Fakty Miami

Kongres 60mln w Miami Beach

March 5th, 2019 (last updated) Ideą leżącą u podstaw Kongresu 60 milionów – Globalnego Zjazdu Polonii jest integracja polskich środowisk biznesowych zogniskowanych w kraju oraz poza jego granicami. Nazwa Kongresu [Read more]