Małgorzata Rozenek o trudach domowej edukacji. “My mamy problem z ogarnięciem. Ale co robić?”


Ma³gorzata Rozenek przejê³a rolê nauczyciela i w domowych warunkach organizuje lekcje swoim synom. Gwiazda opowiedzia³a o trudach, z jakimi mierzy siê na co dzieñ. Nie jest ³atwo.

Ze wzglêdu na wysokie ryzyko zaka¿enia koronawirusem, rz±d podj±³ decyzjê o zawieszeniu dzia³alno¶ci instytucji o¶wiatowych. Oznacza to niema³e wyzwanie dla rodziców, którzy musz± pomagaæ swoim dzieciom w domach. Przekona³a siê o tym Ma³gorzata Rozenek-Majdan, która uchyli³a r±bka tajemnicy i zdradzi³a, jak radzi sobie z dwójk± synów podczas domowej edukacji.

Zobacz wideo
Ma³gorzata opowiedzia³a o pokazywaniu dziecka

Ma³gorzata Rozenek opowiada o trudach 

domowego nauczania

Dzieci realizuj± obecnie obowi±zek szkolny w domu, a po czê¶ci rolê nauczycieli przejêli rodzice. Okazuje siê, ¿e nauka w czterech ¶cianach nie jest tak prosta, jak mog³oby siê wydawaæ. Szczególnie, gdy jest siê mam± dwóch dorastaj±cych ch³opców, jak w przypadku Ma³gosi. ”Perfekcyjna” opublikowa³a na swoim Instagramie zdjêcie z domowych pieleszy, na którym pozuje wraz z Rados³awem. Zapyta³a swoich obserwatorów, jak spêdzaj± czas w domu. Ma³gosia nie by³aby sob±, gdyby równie¿ nie za¿artowa³a.

Dzieñ dobry. Jakie plany na dzi¶? W koñcu ich wybór potrafi nie¼le zmêczyæ – napisa³a pod zdjêciem.

W¶ród licznych komentarzy pojawi³y siê takie, które poruszy³y temat domowej edukacji. Okazuje siê, ¿e w podobnej sytuacji jest mnóstwo osób, które tak jak Gosia, musz± radziæ sobie z prac±, domowymi obowi±zkami i nauk± dzieci w domowym zaciszu.

Ma³gorzata RozenekMa³gorzata Rozenek screen z instagram.com/m_rozenek

My mamy problem z ogarniêciem homeschoolingu. Tyle tego i do tego razy dwa, i za ma³o sprzêtu. Ale co robiæ – zapyta³a retorycznie Gosia.

Z obecnej sytuacji za¿artowa³ równie¿ menad¿er Ma³gosi, który zasugerowa³, ¿eby gwiazda zrobi³a z Tadeuszem i Stanis³awem live podczas nauki. Okazuje siê, ¿e Gosia nie chcia³a jednak podzieliæ siê tajnikami swojej wiedzy dydaktycznej. 

I po co? ¯eby siê naraziæ Rzecznikowi Praw Dziecka – odpowiedzia³a ¿artobliwie.

Ma³gorzata RozenekMa³gorzata Rozenek screen z instrgam.com/m_rozenek

Nauka w domu stanowi ogromne wyzwanie równie¿ dla rodziców.

KK

Read More

Gwiazdor “Riverdale” został ARESZTOWANY podczas protestów w USA. “Zamieszki i grabieże SĄ UZASADNIONE”

Gwiazdor “Riverdale” został ARESZTOWANY podczas protestów w USA. “Zamieszki i grabieże SĄ UZASADNIONE”

Śmierć Afroamerykanina George’a Floyda doprowadziła do ogromnych napięć społecznych w USA. Protesty rozlewają się na coraz większą liczbę miast, a sytuacja z dnia na dzień eskaluje. Coraz częstsze są też zamieszki, podpalenia i kradzieże. Administracja Trumpa nie radzi sobie z sytuacją w kraju, a sam prezydent nazwał protestujących ludzi “zbirami”. Stanowisko w sprawie zajęło też… [Read more]

Vital Heynen wkręcony przez sztab reprezentacji. Był blady jak ściana [WIDEO]

Vital Heynen wkręcony przez sztab reprezentacji. Był blady jak ściana [WIDEO]

W poniedzia³ek rozpoczê³o siê zgrupowanie polskich siatkarzy w Spale. Najpierw wszyscy zawodnicy i cz³onkowie sztabu trenerskiego przeszli testy na obecno¶æ koronawirusa. Wszystkie by³y negatywne, a wyniki poznali we wtorek. Atmosfera w zespole jest na tyle dobra, ¿e postanowiono wkrêciæ trenera Vitala Heynena.  Zobacz wideo Heynen: Nie robiê nic, czego nie lubi³em jako zawodnik Siatkarze wkrêcili… [Read more]

Matury 2020. CKE podała szczegółowy harmonogram egzaminów

Matury 2020. CKE podała szczegółowy harmonogram egzaminów

mb 02.06.2020 15:54 We wtorek Centralna Komisja Egzaminacyjna poda³a szczegó³owy harmonogram czê¶ci pisemnej tegorocznego egzaminu maturalnego. Sesja g³ówna potrwa od 8 do 29 czerwca. Część pisemna rozpocznie się 8 czerwca. Tak, jak w zeszłym roku egzamin będzie przeprowadzany w dwóch dwóch formułach: nowej (absolwenci tegoroczni i z lat ubiegłych do roku 2019 włącznie oraz po… [Read more]

ZUS wprowadza rozwiązanie, na które czekały firmy. Przedsiębiorcy sprawdzą status ważnych wniosków
Fakty Miami

ZUS wprowadza rozwiązanie, na które czekały firmy. Przedsiębiorcy sprawdzą status ważnych wniosków

Materiał pochodzi z serwisu: Foto: SOPA Images / Getty Images ZUS udostępnił przedsiębiorcom możliwość sprawdzania statusu wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek – SOPA Images / Getty Images Przedsiębiorcy, którzy złożyli wnioski o zwolnienie z obowiązku opłacania składek, od kilku dni mogą sprawdzić jego status. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił na Platformie Usług Elektronicznych nowe… [Read more]

Szef Intela chce by branża przestała skupiać się na benchmarkach

Szef Intela chce by branża przestała skupiać się na benchmarkach

Intel stracił koronę króla wydajności procesorów na rzecz prężnie rozwijającego się AMD i za wszelką cenę próbuje odwrócić od tego uwagę. Świadczy o tym choćby najnowszą wypowiedź Roberta Swana, szefa niebieskich, który apeluje do branży, by ta przestała skupiać się na benchmarkach, a zaczęła na korzyściach i wpływie tworzonej przez jego firmę technologii. Takie postawienie… [Read more]

Big Sega News Teased For This Week In Famitsu

Big Sega News Teased For This Week In Famitsu

Science & Technology

The summer months are usually home to big video game announcements, and even without the presence of E3 this year we’re still expecting plenty of them. Sega appears to be preparing something big that will debut in the Japanese magazine Famitsu, according to one of its writers.Gematsu reports that Japanese technology journalist Zenji Nishikawa teased… [Read more]

Miami Fakty Wizażystka Amber Heard nie chce zeznawać w sądzie. Boi się o swoje życie
Polska

Miami Fakty Wizażystka Amber Heard nie chce zeznawać w sądzie. Boi się o swoje życie

Konflikt na linii Johnny Depp i Amber Heard to medialne widowisko, które ciągnie się od kilku lat. Byli małżonkowie oskarżają się wzajemnie o stosowanie przemocy i co chwila pojawiają się nowe dowody i zeznania. Niedługo ruszy proces, w którym głównym świadkiem miała być wizażystka Amber Heard. Mélanie Inglessis unika uwagi mediów, ale i tak znalazła… [Read more]

 • Miami Fakty Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia. Ministerstwo Zdrowia opublikowało raport
  Polska

  Miami Fakty Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia. Ministerstwo Zdrowia opublikowało raport

  Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 129 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zwiększyła się też liczba ofiar śmiertelnych. Zmarło kolejnych 11 osób. “Mamy 129 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: śląskiego (56), mazowieckiego (32), małopolskiego (10), łódzkiego (8), dolnośląskiego (7), świętokrzyskiego (7), opolskiego (4), podlaskiego (3), kujawsko-pomorskiego (1), zachodniopomorskiego (1)” – ogłosiło MZ na Twitterze. Poinformowano… [Read more]

 • Wybory 2020. Sejm głosuje nad poprawkami Senatu ws. wyborów
  Polska

  Wybory 2020. Sejm głosuje nad poprawkami Senatu ws. wyborów

  Foto: PAP – PAP W Sejmie zakończono głosowanie nad 36 poprawkami Senatu. Sejm przyjął część poprawek Senatu do ustawy ws. organizacji wyborów prezydenckich w 2020 r. Izba odrzuciła poprawki m.in. o 10 dniach na zebranie podpisów oraz o możliwości składania podpisów elektronicznych z poparciem dla kandydatów. Odrzucono również poprawkę mówiącą, że marszałek Sejmu miała określić… [Read more]